Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Y Mab Darogan

Y Mab Darogan

Y Mab Darogan

Pris arferol $38.00 USD
Pris arferol Pris gwerthu $38.00 USD
Sêl Gwerthu allan
Treth wedi'i chynnwys.

SKU:Sain 1228

Cwmni Theatr Ieuencitd Maldwyn yn cyflwyno.

Seiliwyd cyflwyniad Y Mab Darogan ar hanes Owain Glyndŵr. Agorir drwy gylfeu cyflwr y wlad a’i phobl: cyfnod tywyll yn wir. Ond hyd yn oed yn yr awr dywyllaf, ‘roedd y beirdd a’r seryddwyr yn darogan arweinydd i Gymru. ‘Roedd Owain Glyndŵr yn uchelwr, a’i gartref yn Sycharth yn enwog drwy’r wlad fel llys gwaraidd a diwylliedig. Nid yn ddifeddwl y gwnaeth Owain benderfynnu arwain ei bobl mewn gwrthryfel. Fe geisiodd ddatrys a gwella sefyllfa ei wlad yn heddychlon, a methu. Effeithiodd agweddau estron hefyd, a digwyddiadau yng ngwledydd eraill ar ei benderfyniad. I’w wraig a’i deulu, ‘roedd y penderfyniad hwnnw yn un tyngedfennol.

Wedi llwyddiant y gwrthryfel, a sefydlu Owain yn arweinydd ei wlad, death yn amlwg ei weledigaeth eang am ei dfodol. Sefydlwyd Senedd a thrafodwyd sefyllfa’r Eglwys; amlygwyd cnlluniau cymdeithasol ac addysgiadol. Daw hefyd wendidau dynol i amharu ar y freuddwyd. Er i Owain ei hun ddiflannu, mae’r freuddwyd yn fyw, a’r arwr yng nghalonnau’r Cymry am byth - A chi yw y gwanwyn gwyrdd.

Wedi llwyddiant ysgubol y cwmni yn Eisteddfod Machynlleth, aethpwyd â’r Mab Darogan ar daith trwy Cymru. Profiad hollol newydd oedd perfformio ar lwyfan y Pafiliwn, a’r un mor newydd oedd ymddangos ar lwyfannau’r wlad. O addasu’r cyflwyniad ar gyfer gwahanol theatrau, bua r ei ennill oherwydd agosatrwydd y gynulleidfa, a bu’r ymateb yn wefreiddiol yn mhobman.

Ochr 1

 1. Welsoch chi (Y Bardd a’r Corws)
 2. Y Mab Darogan (Y Corws)
 3. Y Geni (Y Llais Gwyn a’r Corws)
 4. Oes ‘na ddigon o win? (Betsan a chriw’r gegin)
 5. Cân Sycharth (Y Bardd a’r Corws)
 6. Y Cynllun (Rheinallt, Gwilym Tudur, Rhys Tudur, Rhys Gethin, Crach, Owain)
 7. Y Penderfyniad (Owain a Mared)
 8. Heno sylweddolais (Marged a’r Morwynion)

Ochr 2

 1. Bedd heb yfory (Owain a Marged)
 2. Ie Glyndŵr! (Owain a’r Corws)
 3. Ond Gruffydd beth a ddaw? (Elin a Gruffydd)
 4. Llosgwn Gaer y gormes (Crach, Gruffydd, Marged, Owain a’r Corws)
 5. Y Senedd - Mae pawb eisiau darn o’r gacen - Y Bardd, Crach a’r Corws)
 6. Dyma fy mreuddwyd (Owain a’r Corws)
 7. Pa Bab? (Y Deon a’r Corws)
 8. Y gau a’r gwir (Crach, Owain, Marged, Rheinallt)
 9. Afeilion (Owain)

 

Owain Glyndŵr - Dafydd Penri Roberts

Marged (ei wraig) - Mererid Ll. Turner

Crach (proffwyd Owain) - Emyr Puw

Y Bardd - Barrie Jones

Gruffydd (Mab Owain) - Martin W Evans

Elin - Jayne Thomas

Rheinallt - Bedwyr Roberts

Rhys Gethin - Edfryn Lewis

Gwilym Tudur - Wyn John

Rhys Tudur - Geraint Jones

Deon - Robin Glyn Jones

Y Llais Gwyn - Eleri Roberts

Betsan - Gaenor Howells

Lowri - Ann O. Williams

Llys Gennad Ffrainc - Eilir Jones

Llys Gennad Yr Alban - Geraint Davies

 

1981

Gweld y manylion llawn