Polisi preifatrwydd

Rydym yn ymrwymo i amddiffyn eich manylion personol. Byddem yn defnyddio y wybodaeth rydym yn ei dderbyn ganddoch yn gyfreithiol (gan gadw i’r Ddeddf Amddiffyn 1998).  Byddem yn casglu gwybodaeth amdanoch am 2 reswm: yn cyntaf, ar gyfer prosesu eich archeb, ac yn ail ar gyfer cynnig y gwasanaeth gorau posib i chi.  Ni fyddem yn eich e-bostio yn y dyfodol heb eich ganiatád.  Byddem yn rhoi’r cyfle i chi wrthod unrhyw e-bost marchnata ganddom yn y dyfodol.

Bydd y manylion byddem yn ei gasglu ganddoch yn cynnwys:

• Eich enw

• Eich cyfeiriad

• Eich rhif ffôn

• Eich cyfeiriad e-bost

• Manylion cerdyn credyd/debyd.

Ni fyddem yn casglu unrhyw wybodaeth sensetif amdanoch heb ganiatád. Byddem yn cadw gwybodaeth am gwsmeriaid ar gyfer cyflymu’r broses archebu.

Bydd y wybodaeth fydd gyda ni yn gywir a chyfredol. Gallwch wneud yn siwr fod eich manylion yn gywir ganddom trwy ein e-bostio. Os fyddwch yn darganfod manylion anghywir, gallem eu dileu a’u cywiro yn brydlon.

Bydd y wybodaeth bersonol fydd ganddom yn cael ei gadw’n saff gan gadw at ein rheolau diogelwch mewnol a’r gyfraith. Os oes cwestiynau/sylwadau ganddoch ynglyn â polisi diogelwch Sain, gallwch ein e-bostio.