Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Côr Ysgol Y Strade

Seren Ein Bore

Seren Ein Bore

Pris arferol £12.98 GBP
Pris arferol Pris gwerthu £12.98 GBP
Sêl Gwerthu allan
Treth wedi'i chynnwys.

SKU:SCD2795

Mae'n bleser cyflwyno CD newydd Côr Ysgol Y Strade, Seren Ein Bore. Ers rhyddhau eu halbwm blaenorol, mae'r côr wedi parhau i ffynnu. Mae Côr y Strade yn gôr prysur a gweithgar iawn sy'n cynnwys 50 o ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed. Yn 2009, cyrhaeddodd y côr rownd gynderfynol cystadleuaeth 'Côr Cymru' ar S4C. Dilynwyd y llwyddiant hwn ddwy flynedd yn ddiweddarach yn 2011 pan enillon nhw'r ail wobr yng nghystadleuaeth Côr Plant Hŷn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Ym mis Chwefror 2014, sicrhaodd y côr safle 'Uwch Ennill' yng nghystadleuaeth Côr Ysgol y Flwyddyn BBC ac ym mis Ebrill 2013 fe enillon nhw'r ail wobr yng nghystadleuaeth Corawl Pan Geltaidd, Iwerddon. Enillon nhw'r ail wobr yng Nghystadleuaeth CACC Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd yn 2015, a dyfarnwyd y wobr gyntaf iddynt yng nghystadleuaeth 'Côr Ysgol Uwch y Flwyddyn Clwb y Llewod' yn 2015 a 2016. Mae'r côr wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu Cymraeg gan gynnwys Noson Lawen a Dechrau Canu, Dechrau Canmol ac yn cefnogi amryw o ddigwyddiadau lleol yn rheolaidd, gan ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod yr Hendy yn 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 a 2018. Hefyd eleni, cyrhaeddodd y côr y rownd derfynol yng nghystadleuaeth newydd y BBC, 'Côr Ifanc Caneuon y Flwyddyn'. Mae'r côr yn mwynhau teithio a threulio amser gyda'i gilydd, perfformio yn Eglwys Gadeiriol Sant Mihangel et Gudula, Brwsel, ac yn ddiweddar dychwelodd o daith lwyddiannus o'r Iseldiroedd lle cynhaliwyd cyngerdd arbennig yn Eglwys Gatholig Edam, Amsterdam. Mae'r côr yn weithgar iawn yn y gymuned, gan godi arian ar gyfer gwahanol elusennau lleol. Ym mis Hydref 2013, cyflwynwyd siec am £1750 i Uned Gofal y Fron Peony yn Ysbyty'r Tywysog Philip, Llanelli. Mae'r ddau CD blaenorol, Cofio Ni a Mae'r Môr yn Ffydd, wedi bod yn llwyddiannau mawr, ac rwy'n siŵr y byddwch chi'n mwynhau'r albwm newydd yma hefyd. Arweinydd y côr yw Pennaeth Cerdd yr ysgol, Mr Christopher Davies, sy'n gyfrifol am drefnu llawer o'r caneuon sy'n rhan o'u repertoire.
Geoff Evans, Pennaeth

 1. Galw enw’r Iesu
 2. Prydferth waredwr
 3. Gwlith ar galon wag
 4. Mi burrito cordobes
 5. Fel yr hydd a fref am do
 6. Eryr Pengwerdn
 7. Hebddo ti
 8. Mary did you know?
 9. Carol Mair
 10. Nawr dy fod yn agos
 11. Don’t stop believing
 12. Hyfrydol
Year
Gweld y manylion llawn