Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Gwenan Gibbard

Cerdd Dannau

Cerdd Dannau

Pris arferol £12.98 GBP
Pris arferol Pris gwerthu £12.98 GBP
Sêl Gwerthu allan
Treth wedi'i chynnwys.

SKU:SCD2702

Gyda: Cerys Matthews, Meinir Gwilym, Maartin Allcock, Stephen Rees, Huw Roberts a Dafydd Roberts.

Dyma albym amrywiol a chyfoes, sy’n treiddio’n ddwfn i ddirgelion y grefft Gymreig hynafol hon gan roi gwedd newydd arni.  Mae’n ein cludo ni i gyfnod mawrion byd cerdd dant y 19eg a dechrau’r 20fed ganrif, rhai fel Idris Fychan, J E Jones a Dafydd Roberts, Telynor Mawddwy a chawn gip ar arddull fwy gwerinol y gorffennol ac ar rai o’r hen fesurau oedd yn boblogaidd iawn ar un cyfnod.  Ar y llaw arall, mae yma ddarnau arbrofol sy’n torri tir newydd – darnau sy’n cymryd rhyddid o ran strwythr a ffurf a hefyd ganeuon sy’n seiliedig ar gerdd dant ond sy’n ein cludo ni i dir fymryn yn wahanol.  O farddoniaeth gaeth i hen benillion a barddoniaeth rydd, o’r hen alawon telyn traddodiadol i alawon newydd, mae’r albym hwn yn ddathliad o un o’n traddodiadau cerddorol Cymreig mwyaf unigryw.   Fel yn hanes sawl Cymro a Chymraes arall, mae cerdd dant wedi bod yn rhan o fywyd Gwenan ers dyddiau plentyndod.  Bellach, teimla fod y grefft yn rhan annatod ohoni rywsut, a phe byddai rhyw dro ymhell oddi cartref mewn gwlad bell, o bob dim, sain cerdd dant, yn sicr meddai, fyddai’n codi’r hiraeth mwyaf arni!

Yn ymuno yn y canu ar ddau drac mae Cerys Matthews a Meinir Gwilym, dwy mae Gwenan wedi mwynhau cyd-weithio â nhw dros y flwyddyn ddwythaf.  (Mae Gwenan yn ymddangos ar albym newydd Cerys Matthews, ‘Hullabaloo’).  Hefyd yn ymddangos ar ‘Cerdd Dannau’ mae’r ffidlwyr Stephen Rees a Huw Roberts, Dafydd Roberts ar y ffliwt a’r aml-offerynnwr Maartin Allcock.         

Dyma drydydd albym y gantores a’r delynores o Bwllheli.   

 1. Nei di ganu ‘nghân (‘Maes Ffynnon’)
 2. Noson aflawen (‘Maentwrog’)
 3. Pen draw Llŷn ‘(Codiad yr ehedydd’)
 4. Calon drom (‘Difyrrwch Iorwerth ab Ifan’)
 5. A glywi di? (‘Joanna’)
 6. Nid yw cariad yn ddall (‘Wyres Megan’)
 7. Glan môr heli (‘Pwllheli’)
 8. Rowndio’r horn (‘Garnedd Einion’)
 9. Mae’r ddaear yn glasu (‘Breuddwyd Rhysyn badh’)
 10. Bro (‘Glannau’r Taf’)
 11. Traeth Lafan/Adlais Nia/Pen Rhaw
 12. Arglwydd Iesu dysg im gerdded (‘Mwynen Llyfni’)
 13. Dau a dwy (‘Pant corlan yr wyn’)
 14. Rhwng Pen y Cei a Phenrallt (‘Yr Afon’)
Year
Gweld y manylion llawn