Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Hogia'r Wyddfa

Caneuon Gorau Hogia'r Wyddfa - Cyfrol 2

Caneuon Gorau Hogia'r Wyddfa - Cyfrol 2

Pris arferol £29.99 GBP
Pris arferol Pris gwerthu £29.99 GBP
Sêl Gwerthu allan
Treth wedi'i chynnwys.

SKU:Sain 1149

Bryd hynny, Arwel fyddai'n mynd â'i gitâr i'w ganlyn i roi cefndir offerynnol i'r canu, ond fe benderfynwyd yn fuan y dylai 'o fod â'i ddwylo'n rhydd i sefyll gyda'r ddau arall, ac i fedru meithrin ei ddawn fel tipyn o glown mewn ambell i sgetsh - rhan bwysig o berfformiadau'r hogia' ers y cychwyn. Felly, dyma droi at fachgen ifanc arall o'r ardal, Vivian Williams, un yr oedd pawb yn y cylch wedi clywed amdano, yn cymryd pob cyfle gai 'o i roi tonc ar ei gitâr. Sioe ddigon doniol oedd yr un gyntaf i Vivs ei gwneud gyda'r hogia', fodd bynnag. Roedd o wedi torri'i fys y diwrnod cynt, a hwnnw mewn "bandage" go drwchus. Mae'n debyg fod yr ymgais i ffitio i menw i'r patrwm newydd am y tro cyntaf, gyda llaw fel ffoadur o Ysbyty Môn ac Arfon, wedi creu ambell i nodyn anffodus, a dweud y lleiaf. Buan y daeth y sŵn newydd i'w le fodd bynnag, ac ar ôl nifer cynyddol o gyngherddau a nosweithiau llawen - ar draws Cymru gyfan erbyn hyn - a mwy o enwogrwydd trwy gyfrwng y bocs bach, roedd hi' n bryd torri'r record gyntaf, a'r pedwar yma a recordiodd "Caru Cymru" - y gyntaf i ddwyn yr enw "Hogia'r Wyddfa", 'nôl yn 1968.

Yr un flwyddyn, dyma ddod o hyd i Dic Morris, o Gaernarfon, hwnnw hefyd ag enw am fod yn dipyn o athrylith ar y piano, yn medru codi alaw a rhoi cyfeiliant iddi y tro cyntaf un. Ac wrth gwrs, dyna greu'r swn arbennig hwnnw y mae pob Cymro a Chymraes erbyn hyn yn ei adnabod fel un Hogia'r Wyddfa.

Side 1

1.Titw Tomos Las

2.Gwyn

3.Y ferch ar y cei yn Rio

4.Pont yr Abar

5.Olwen

6.Caru Cymru

 

Side 2

1.Tecel

2.Draw mae'r llais yn galw

3.Chwarel Dinorwig

4.Eifionndd

5.Cofio

 

1979

Gweld y manylion llawn