Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Sain

The Famous Hymns of Wales

The Famous Hymns of Wales

Pris arferol $11.00 USD
Pris arferol Pris gwerthu $11.00 USD
Sêl Gwerthu allan
Treth wedi'i chynnwys.

SKU:Sonare CD002

Detholiad twymgalon o emynau a sŵn cynhyrfus Corau Meibion ​​gorau Cymru - cyfuniad gwirioneddol fuddugol ar y CD 20 trac hwn.

Cyfeiriwyd yn draddodiadol at Gymru fel “Gwlad y Gân” ac yn y wlad hon o 3 miliwn o bobl mae balchder yn ei threftadaeth genedlaethol ac angerdd yn ei chanu. Yn ogystal â chynhyrchu llif cyson o unawdwyr medrus dros y blynyddoedd, mae gan Gymru draddodiad cryf o ganu corawl. Mae datblygiad canu emynau yng Nghymru yn gysylltiedig yn agos ag adfywiad Methodistaidd Cymreig y 18fed ganrif a chwaraeodd y capeli ran bwysig wrth ddysgu pobl Cymru i ddarllen cerddoriaeth ac i ganu mewn harmoni, a phob pwll glo, chwarel a ffatri fawr. roedd ganddo gôr ei hun. Er gwaethaf dirywiad y capeli a’r diwydiannau traddodiadol, mae’r traddodiad corawl yn parhau i ffynnu.

Mae’r cryno-ddisg hwn yn dathlu traddodiad canu emynau unigryw a sŵn bywiog, pwerus côr meibion ​​Cymru.

 1. Gwyn a Gwridog (Llanfair) (CÔR Y BRYTHONIAID)
 2. Mi Glywaf Dyner Lais (Sarah) (CÔR ORFFIWS Y RHOS)
 3. Iesu Mawr Rho D’anian Bur (Llef) (CÔR ORFFEWS TREFORUS)
 4. Guide Me o Thou Great Jehova / Wele’n Sefyll Rhwng y Myrtwydd (Cwm Rhondda) (THE PHOENIX)
 5. I bob un sy’n ffyddlon (Rachie) (CÔR MEIBION Y BONTFAEN)
 6. Gwaed y Groes sy’n codi fyny - Bryn Calfaria (Laudamus) (CÔR Y TRAETH)
 7. Arglwydd gad i’m dawel orffwys (Arwelfa) (CÔR MEIBION GOGLEDD CYMRU)
 8. Nid wy’n gofyn bywyd moethus - Calon Lân (Blaenwern) (CÔR MEIBION LLANELLI)
 9. Tydi a wnaeth y wyrth (Pantyfedwen) (CORAU NEUADD ALBERT 2006)
 10. Amazing Grace (CÔR MEIBION Y BONTFAEN)
 11. Mawr oedd Crist yn Nhragwyddoldeb (Bryn Myrddin) (CÔR MEIBION PORTH TYWYN)
 12. Am fywyd o Sancteiddio (Prysgol) (HOGIA’R DDWYLAN)
 13. Gweddi dros Gymru (Finlandia) (CÔR GODRE’R ARAN)
 14. Marchog Iesu yn llwyddiannus (Hyfrydol) (CÔR MEIBION MYNYDD MAWR)
 15. Pan oedd Iesu dan yr hoelion (Coedmor) (CÔR MEIBION Y PENRHYN)
 16. Tydi a Roddaist (CÔR MEIBION Y BONTFAEN)
 17. Abide With Me (Deep Harmony) (CANTRORION COLIN JONES)
 18. When I survey the woundrous Cross (Morte Christe) (CÔR MEIBION PENDYRUS)
 19. Beth sydd imi yn y byd (Aberystwyth) (CÔR MEIBION PENDYRUS)
 20. Glan Geriwbiaid a Seraffiaid (Sanctus) (CORAU NEUADD ALBERT 2004)
Gweld y manylion llawn