Skip to product information
1 of 1

Various Artists

The Folk Music of Wales

The Folk Music of Wales

Regular price $8.00 USD
Regular price Sale price $8.00 USD
Sale Sold out
Tax included.

SKU:SCD2626

A collection featuring Wales' foremost folk musicians and singers - of yesterday and

today. A joint-production between SAIN and SAIN Ffagan.

             CD1: The Welsh Folk Song Tradition:

 1. Merch Megan (RHES GANOL)
 2. Mari fach fy nghariad (BOB ROBERTS)
 3. Ifan Pant y Fedwen (PLETHYN)
 4. Pentre Llanfihangel (COGIA LLANFIHANGEL)
 5. Yr Hen Glochydd “Blaenhafren” (EMRYS JONES)
 6. Ei di’r deryn du? (SIÂN JAMES)
 7. Cân y Cwcwallt (MEREDYDD EVANS)
 8. Rhowch broc i’r tân (ARFON GWILYM)
 9. Carol y Blwch (TRIAWD Y COLEG)
 10. Clychau Aberdyfi (NANSI RICHARDS)
 11. Y dryw bach (CARREG LAFAR)
 12. Ffarwel fo i Langyfelach lon (BERTI STEPHENS)
 13. Bwmba (JOHN THOMAS, Mathri)
 14. Hen ladi fowr benfelen (JOHN THOMAS, Mathri)
 15. Y crwtyn llwyd (CRASDANT)
 16. Tafarn y Rhos (ELFED LEWYS)
 17. Ceinion Conwy (PARTI’R EFAIL)

CD2: Contemporary arrangements of Welsh folk songs and melodies:

 1. Ar gyfer heddiw’r bore (PARTI FRONHEULOG)
 2. Rhif with (CALAN)
 3. Migldi Magldi (MYNEDIAD AM DDIM)
 4. Beth yw’r haf i mi? (PIGYN CLUST)
 5. Mil harddach wyt (LLEUWEN STEFFAN)
 6. Pontypridd (BOB DELYN)
 7. Titrwm Tatrwm (THE GENTLE GOOD)
 8. Pa bryd y deui eto? (9BACH)
 9. Mae nghariad i’n Fenws (LINDA GRIFFITHS & TUDUR MORGAN)
 10. Helfa’r Draenog (ROBIN HUW BOWEN)
 11. Ar lan y môr (ELIN FFLUR)
 12. Yr eneth glaf (SIÂN JAMES)
 13. Yr asyn a fu farw (MEIBION LLYWARCH)
 14. Y gwanwyn (CARREG LAFAR)
 15. Cwrw da (AR LOG)
 16. Y gwŷdd (MABSANT)
 17. Dacw ‘nghariad (4 YN Y BAR)
 18. Gwenni aeth i ffair Pwllheli (GWENAN GIBBARD)
 19. Tros yr Aber / Llapydwndwr (CRASDANT)
Year
View full details