Skip to product information
1 of 1

Sain

The Famous Hymns of Wales

The Famous Hymns of Wales

Regular price £7.99 GBP
Regular price Sale price £7.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.

SKU:Sonare CD002

A heartwarming selection of hymns and the stirring  sound of  Wales’ best Male Voice Choirs -  a truly winning combination on this 20 track CD.

Wales has been traditionally referred to as “the Land of Song” and in this land of 3 million people there is pride in its national heritage and passion in its singing. As well as producing a constant stream of accomplished soloists over the years, Wales has a strong tradition of choral singing.  The development of hymn singing in Wales is closely associated with the Welsh Methodist revival of the 18th century and the chapels played an important part in teaching the people of Wales to read music and to sing in harmony, and every coal mine, quarry and large factory had its own choir.  Despite the decline of the chapels and the traditional industries, the choral tradition continues to flourish. 

This compilation CD celebrates the unique hymn singing tradition and the vibrant, powerful sound of the male voice choir of Wales. 

 1. Gwyn a Gwridog (Llanfair) (CÔR Y BRYTHONIAID)
 2. Mi Glywaf Dyner Lais (Sarah) (CÔR ORFFIWS Y RHOS)
 3. Iesu Mawr Rho D’anian Bur (Llef) (CÔR ORFFEWS TREFORUS)
 4. Guide Me o Thou Great Jehova / Wele’n Sefyll Rhwng y Myrtwydd (Cwm Rhondda) (THE PHOENIX)
 5. I bob un sy’n ffyddlon (Rachie) (CÔR MEIBION Y BONTFAEN)
 6. Gwaed y Groes sy’n codi fyny - Bryn Calfaria (Laudamus) (CÔR Y TRAETH)
 7. Arglwydd gad i’m dawel orffwys (Arwelfa) (CÔR MEIBION GOGLEDD CYMRU)
 8. Nid wy’n gofyn bywyd moethus - Calon Lân (Blaenwern) (CÔR MEIBION LLANELLI)
 9. Tydi a wnaeth y wyrth (Pantyfedwen) (CORAU NEUADD ALBERT 2006)
 10. Amazing Grace (CÔR MEIBION Y BONTFAEN)
 11. Mawr oedd Crist yn Nhragwyddoldeb (Bryn Myrddin) (CÔR MEIBION PORTH TYWYN)
 12. Am fywyd o Sancteiddio (Prysgol) (HOGIA’R DDWYLAN)
 13. Gweddi dros Gymru (Finlandia) (CÔR GODRE’R ARAN)
 14. Marchog Iesu yn llwyddiannus (Hyfrydol) (CÔR MEIBION MYNYDD MAWR)
 15. Pan oedd Iesu dan yr hoelion (Coedmor) (CÔR MEIBION Y PENRHYN)
 16. Tydi a Roddaist (CÔR MEIBION Y BONTFAEN)
 17. Abide With Me (Deep Harmony) (CANTRORION COLIN JONES)
 18. When I survey the woundrous Cross (Morte Christe) (CÔR MEIBION PENDYRUS)
 19. Beth sydd imi yn y byd (Aberystwyth) (CÔR MEIBION PENDYRUS)
 20. Glan Geriwbiaid a Seraffiaid (Sanctus) (CORAU NEUADD ALBERT 2004)
View full details