Skip to product information
1 of 1

Various Artists

Mi Ganaf Gân - 101 o Ganeuon i'r Plant

Mi Ganaf Gân - 101 o Ganeuon i'r Plant

Regular price £14.99 GBP
Regular price Sale price £14.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.

SKU:SCD2670

The best collection ever of 101 songs, both traditional and modern, for younger children.

CD1: : Dacw mam yn dwad, Fuoch chi rioed yn morio? (Plethyn), Mynd drot drot, Tair hwyaden lew, Hen frân fawr ddu, Bwrw glaw, Ar drot i’r dre, Ji geffyl bach, Draw mae yr asyn (Dafydd Iwan/Edward Morus Jones), Mi welais Jac-y-do, Gwen a Mair ac Elin, Dyn bach bach, Siôn Corn ydw i, Os gwelwch yn dda Siôn Corn (Mynediad am Ddim), Ffalabalam (Owain & Alwen Selway), Pry bach bach, Pedoli pedoli (Buddug Lloyd Roberts/Elinor Bennett), Joio (Delwyn Sion), Creision, pop a jeli, Swigod (Sian Teifi)

CD2: Si-so gorniog (Plethyn), Llwynog coch sy’n cysgu, Mae gen i iâr a cheiliog, Ffwdl-da-da, Galop galop a charlam, Tomi Puw (Dafydd Iwan/Edward Morus Jones),  Dyma ni’n mynd i Fethlehem, Hei tyn tyn, Mynd i’r farchnad, Y fasged siopa,  Ar fferm yr Hafod, Y bwgan brain (Mynediad am Ddim),  Dewch am dro i Fferm Tad-Cu (Sassie Rees), Tri mochyn bach (Tony ac Aloma), Y fasged wyau, Pwsi meri mew (Buddug Lloyd Roberts/Elinor Bennett), Dacw dadi’n mynd i’r ffair, Tasa gen i ful bach (Sassie Rees), Noson Tân Gwyllt (Sian Teifi)

CD3: Ble’r ei di?, Os gwelwch chi’n dda ga’i grempog?, Hen fenyw fach Cydweli, Mi âf i Lunden Gla’me (Plethyn),  Tyrd am dro i’r coed, Mi welais long yn hwylio, I mewn i’r arch â nhw, Cân y gofod, Y ceiliog dandi, Be’ wnawn ni?, Tw-da-la (Dafydd Iwan/Edward Morus Jones),  Milgi milgi, Preseb Bethlehem, Mae’r syrcas yn y dre(Mynediad am Ddim), Mae naw carafan  (Sassie Rees), Tyrd i ffwrdd, Eira eira, Canu mis Mai, Mam wnaeth got imi, Ali ali o (Sassie Rees),

CD4: Dyna ti yn eistedd, Mae gen i het dri chornel, Y gwcw, A wyddoch chi?, Bachgen glân wyf fi, Y pren ar y bryn, Un bys un bawd yn symud, Deg o adar bach y to, Dyn bach o Fangor, Daw hyfryd fis Mehefin, Pori mae yr asyn (Dafydd Iwan/Edward Morus Jones), Cadi ha, Dawns y bysedd,  Awn am dro i Frest Pen Coed, Plannu tatws,  Dawnswyr del, Lwp-di lwp (Mynediad am Ddim), Y seindorf (Sassie Rees), Nant y mynydd (Owain & Alwen Selway), Tri morwr bach (Delwyn Sion), Canu’r allweddellau (Sian Teifi)

CD5: Y ddafad gorniog, Si hei lwli mabi, Melinydd oedd fy nhaid, Cerdd dy’ Calan (Plethyn),  Migldi magldi, Mynd i’r ffair (Dafydd Iwan/Edward Morus Jones), Bachgen bach o dincer, Bonheddwr mawr o’r Bala, Parym-pym-pym, Dymunwn Nadolig Llawen (Mynediad am Ddim), Robin Goch a’r dryw bach, Heno, heno hen blant bach (Sassie Rees), Geneth fach o Lŷn, Owen dau funud, Hen wraig fach (Owain & Alwen Selway), Robin Goch a’r dryw bach (Buddug Lloyd Roberts/Elinor Bennett),   Rownd yr horn, Ar lan y môr, Twll bach y clo (Delwyn Sion), Gwenni aeth i Ffair Pwllheli, Cysga di fy mhlentyn tlws (Gwenan Gibbard)

Year
View full details