Skip to product information
1 of 1

Tecwyn Ifan

Llwybrau Gwyn

Llwybrau Gwyn

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Tax included.

SKU:SCD2672

CD1: Y dref wen, Stafell Cynddylan, Angel, Y mab afradlon, Yn y ddawns, Eryr Eli, Pengwern Newydd, Cerdded ‘mlaen, Dy gân, Y Navaho, Gwaed ar yr eira gwyn, Ciliwn i’r mynydd, Mae’r freuddwyd yn fyw, Gaeaf ar y bryniau, Af i’r trefi a’r dinasoedd, Dewch i’r wyl, Wedi blino, Diwrnod newydd arall, Gweledigaeth y llinyn plwm, Daw y dydd, Brwydr Tal y Foel, Wyt ti’n cofio, Addewid, Bro fy mebyd

CD2:  Goleuni yn yr hwyr,  Paid a sentimentaleiddio, Cwn Annwn, Ciliaf i’r anial, Agorwyd dorau’r llygaid, Eira mynydd, Nid i hyn, Rwy’n dy weld, Carol, Aderyn bach, Angharad, Cân y ceiliog, Pan, Dychwelwn, Seren, Cyfeillion yr iaith, Cân yr ymprydiwr, Trechaf treisied, Rhyddid,  Ti yn fy ymyl, Bytholwyrdd, Bro’r Preseli,  Plant yr hud, Cofio,  Edrych i’r gorwel

CD3: Cân yr eos, Ofergoelion, Cariad, Pen Llywelyn, Gweddi Sant Ffransis,  Hiroshima,  John Bull,  Marina, Cyfod golomen, Cestyll ’83,  Gwenllian, Paid rhoi fyny, O Dŷ Ddewi, Dwmp Ty’n Graig, Y ffordd ymlaen, Sgwarnogod Mynachlog Ddu, Nos Iau (I gofio Roy Stephens), ) Ysbryd Rebeca, Nefoedd fach i mi, Strydoedd Llundain, Aros am y dydd, Fe’th garaf di, Lili Marlene, Stesion Strata

CD4: Awn Ymlaen, Dyw hi ddim yn rhy hwyr, Chwilio am y sêr, Dewines Endor, Cân unioni’r cam, Eco filwyr, Welaist ti’r lluniau, Anjela Duval, Sarita, Glas y dorlan, Strydoedd Gwatemala, Albatros, Bro’r twrch trwyth, Ffos y mynach

CD5: Ochr draw i’r mynydd , Maude Gonne, Brawdoliaeth, Mynydd morfil, Breuddwydio’r wybren las , Glas dy lygaid, Hisht w, Cân Wil Wil, Troes y felin, Y curiad yn fy nhraed, Hen gynefin, Bandit yr awr, Tynnu tua thre, Dy garu di sydd raid, Ysbryd y march haearn, Y Groesffordd – Ffin,  Ar doriad gwawr, Y dathliad, Gwrthod bod yn blant bach da, Cân yr adar mân

 

Year
View full details