Skip to product information
1 of 1

Corau Meibion Cymry Llundain

HYMNS from The London Welsh Festival of Male Choirs at the Royal Albert Hall

HYMNS from The London Welsh Festival of Male Choirs at the Royal Albert Hall

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out
Tax included.

SKU:SCD 2831

CD 1

1) Arwelfa (Arglwydd gad i’m dawel orffwys)

2) Blaenwern (Love divine all loves excelling/Dyma gariad fel y moroedd)

3) Bro Aber

4) Bryn Myrddin (Mawr oedd Crist yn Nhragwyddoldeb) 

5) Bryn Myrddin (Mawr oedd Crist yn Nhragwyddoldeb)

6) Buddugoliaeth (Yn Eden cofiaf hynny fyth)

7) Builth (Rhagluniaeth mawr y Nef)

8) Cylch o Emyn-Donau (Builth/Trewen/Blaenwern)

9) Calon Lân (Nid wy’n gofyn bywyd moethus)

10) Calon Lân (Nid wy’n gofyn bywyd moethus)

11) Crug-y-bar (Mae ffrydiau ngorfoledd yn tarddu)

12) Cwm Rhondda (Guide me o thou great Jehova/Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd)

13) Y Darlun (Dwy law yn erfyn)

14) Deep Harmony (O Iesu mawr rho d'anian bur)

15) Deus Salutis / Llef (O Iesu mawr rho d'anian bur)

16) Diadem (Cyduned y Nefolaidd Gor)

17) Diolch i’r Iôr

CD 2

1) Gwahoddiad (Mi glywaf dyner lais)

2) Cadwyn o Emyn-Donau Cymreig (Joanna/Crugybar/Ebenezer)

3) Llanfair (Gwyn a gwridog hawddgar iawn)           

4) Llwyn Owen (Dyma Gariad fel y Moroedd)

5) Mae D’Eisiau Di Bob Awr /Tui Egeo

6) Moab (Ar lan Iorddonen ddofn)

7) Morte Criste (Pan syllwyf ar yr hynod groes)

8) Nazareth (Dros bechadur buost farw)

9) Pantyfedwen (Tydi a wnaeth y wyrth)

10) Cadwyn o Emynau Cymraeg (Price/Ellers/In Memoriam) 

11 Rachie (I bob un sy'n ffyddlon)

12) Rhyd-Y-Groes 

13) Rhys (Rho im yr hedd)

14) Sanctus (Glan geriwbiad a seraffiaid)

15) Sarah (Mi glywaf dyner lais)        

16) Tydi a Roddaist

17) Hen Wlad Fy Nhadau

14) Deep Harmony (O Iesu mawr rho d'anian bur)

15) Deus Salutis / Llef (O Iesu mawr rho d'anian bur)

16) Diadem (Cyduned y Nefolaidd Gor)

17) Diolch i’r Iôr

CD 2

1) Gwahoddiad (Mi glywaf dyner lais)

2) Cadwyn o Emyn-Donau Cymreig (Joanna/Crugybar/Ebenezer)

3) Llanfair (Gwyn a gwridog hawddgar iawn)           

4) Llwyn Owen (Dyma Gariad fel y Moroedd)

5) Mae D’Eisiau Di Bob Awr /Tui Egeo

6) Moab (Ar lan Iorddonen ddofn)

7) Morte Criste (Pan syllwyf ar yr hynod groes)

8) Nazareth (Dros bechadur buost farw)

9) Pantyfedwen (Tydi a wnaeth y wyrth)

10) Cadwyn o Emynau Cymraeg (Price/Ellers/In Memoriam) 

11 Rachie (I bob un sy'n ffyddlon)

12) Rhyd-Y-Groes 

13) Rhys (Rho im yr hedd)

14) Sanctus (Glan geriwbiad a seraffiaid)

15) Sarah (Mi glywaf dyner lais)        

16) Tydi a Roddaist

17) Hen Wlad Fy Nhadau

View full details