Skip to product information
1 of 1

Sain

Casgliad 50 Sain

Casgliad 50 Sain

Regular price £12.98 GBP
Regular price Sale price £12.98 GBP
Sale Sold out
Tax included.

SKU:SCD2815

As part of Sain's fiftieth year celebrations the label is releasing a special collection of 50 songs plus 4 bonus tracks for Christmas.

The songs have been selected to represent five decades of music that has been an accompaniment and soundtrack to many Welsh people since 1969, when the company was founded by Dafydd Iwan, Huw Jones and Brian Morgan Edwards.

The collection starts naturally with the song Dŵr by Huw Jones, Sain's first single released on October 9th, 1969, and ends with a special version of Dŵr by Tara Bethan and the Llareggub Brass Band.

On October 6th a special evening was organized at Sound Studio with the Llareggub Brass Band, Tara Bethan and Mared Williams. The night was a 'live' recording session for an EP of some of the Sain catalog classics specially arranged for the band and Tara a Mared by Owain Roberts. The session was also streamed live on Recordiau Sain's YouTube channel by the Antena crew, and the video of the night can be seen on YouTube/Recordiau Sain

The four songs that have been included on the Sound 50 collection as bonus tracks are a completely magical version of Chwarae Dy Gêm by Mared Williams and the Llanreggub Brass Band, Chwarae'n Troi'n Cwerw and Yma o Hyd - which are instrumental versions by the band and an enchanting and contemporary version of Twr by Tara Bethan and the Llareggub Brass Band.

 

CD1
1 DŴR - Huw Jones
2 VC 10  - Edward H Dafis
GITÂR YN Y TO - Maffia Mr Huws
SIGLO AR Y SIGLEN - Geraint Jarman
5 Y LLWYBR LAWR I’R DYFFRYN - Elin Fflur
YMLAEN MAE CANAAN - Steve Eaves
GOLEUADAU LLUNDAIN - Daniel Lloyd a Mr Pinc
8 TŶ AR Y MYNYDD - Maharishi
RHYWBETH O’I LE - Huw Chiswell
10 PAID A BOD OFN - Eden
11 CEIDWAD Y GOLEUDY - Bryn Fôn
12 CHWARAE’N TROI’N CHWERW - Bando
13 MAE RHYWUN WEDI DWYN FY NHRWYN - Tebot Piws
14 CWM NANT GWRTHEYRN - Ac Eraill
15 DYDDIAU DA - Hergest
16 CÂN WALTER - Meic Stevens
17 PAM FOD EIRA’N WYN? - Dafydd Iwan

CD2
CERDDED DROS Y MYNYDD - Iona ac Andy
GAFAEL YN FY LLAW  John ac Alun
CERRIG YR AFON - Iwcs a Doyle
RHO DY LAW - Rosalind a Myrddin
ANFONAF ANGEL - Rhys Meirion
YSBRYD Y GAEL - Mairi MacInness a Chôr Meibion Llangwm
7 UN DYDD AR Y TRO - Trebor Edwards
DEFAID WILLIAM MORGAN - Hogia Llandegai
WEDI COLLI RHYWBETH SY’N ANNWYL - Tony ac Aloma
10 GWINLLAN A RODDWYD -Tri Tenor Cymru
11 POKAREKARE - Timothy Evans
12 YFORY - Eirlys Parri
13 O GYMRU - Cantorion Colin Jones
14 BYD O HEDDWCH - Côr Godre’r Aran
15 HAFAN GOBAITH - Bryn Terfel
16 DASHENKA (Y SIPSIWN) - Côr Meibion Llanelli
17 SAFWN YN Y BWLCH - Hogia’r Wyddfa

CD3
NWY YN Y NEN - Eleri Llwyd
2 Y DREF WEN - Tecwyn Ifan
ADERYN LLWYD - Mary Hopkin
COLLI IAITH - Heather Jones
5 HI YW FY FFRIND - Mynediad am Ddim
6 TRÔNS DY DAD - Gwibdaith Hen Frân
SEIDR DDOE - Plethyn
8 KÂN - Calan
9 SŴN AR GARDYN POST - Bob Delyn a’r Ebillion
10 Y FWYALCHEN DDU BIGFELEN - Ar Log
11 NEI DI GANU ’NGHÂN - Gwenan Gibbard
12 TIR NA NOG - Lleuwen
13 FEL HYN ’DA NI FOD - Bwncath
14 PALMANT AUR Y MIGNEINT - Gai Toms a’r Banditos
15 Y DIEITHRYN- Geraint Løvgreen a’r Enw Da
16 ANGOR - Tudur Huws Jones

Traciau Bonws
17 CHWARAE DY GÊM - Mared Williams a Band Pres Llareggub
18 CHWARAE’N TROI’N CHWERW - Band Pres Llareggub
19 YMA O HYD - Band Pres Llareggub
20 DŴR - Tara Bethan a Band Pres Llareggub

View full details