Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Gwenan Gibbard

Y Gorwel Porffor

Y Gorwel Porffor

Pris arferol £7.99 GBP
Pris arferol Pris gwerthu £7.99 GBP
Sêl Gwerthu allan
Treth wedi'i chynnwys.

SKU:SCD2737

Wedi taith fythgofiadwy draw i’r Wladfa yn ystod mis Chwefror a Mawrth eleni, ’roedd Gwenan yn awyddus i ganu am ei phrofiadau. Bu’n perfformio yno, dan nawdd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, yng Ngŵyl Patagonia Celtica yn Nhrevelin, yr Andes, a chafodd gyfle hefyd i berfformio mewn cyngherddau yn Nhrelew, Gaiman ac Esquel.
Mae’r caneuon yn ein cludo ar fordaith arloesol y Mimosa i draeth Porth Madryn ac yna’n ôl i Gymru. Ceir yma gasgliad amrywiol yn adlewyrchu profiadau personol a threfniannau a gosodiadau newydd gan Gwenan o rai o’n barddoniaeth mwyaf eiconig. Mae’r gân agoriadol yn drefniant o ddetholiad o ‘Patagonia’, yr awdl a enillodd i R Bryn Williams Gadair Eisteddfod Genedlaethol Abertawe, 1964. Ynddi, cawn ein hatgoffa o fenter, siom, dewrder a dyfalbarhâd rhyfeddol y gwladfawyr cyntaf. Yna ceir ‘Ddoi di draw?’- cân sy’n adleisio cerddoriaeth gynhedid yr Ariannin. Cawn hefyd drefniant newydd o’r gân werin ‘Lisa Fach’, cân a wnaethpwyd yn enwog yn yr Ariannin gan y canwr Rene Griffiths, ac yma yng Nghymru gan Ar Log. Yn y trefniant hwn mae’r canwr a’r gitarydd o’r Wladfa, Alejandro Jones, yn ymuno gyda Gwenan mewn fersiwn hwyliog a recordiwyd yn ystod ymweliad diweddar Alejandro a’i frawd Leonardo â Chymru. Bu Gwenan ac Alejandro yn canu deuawd draw yn y Wladfa nôl ym mis Mawrth ac achubodd y ddau ar y cyfle i ganu gyda’i gilydd unwaith eto.

Hefyd yn y casgliad ceir fersiwn cerdd dant, (recordiad byw), o ran o gerdd anfarwol Gerallt Lloyd Owen, ‘Cenedl’ – trac a recordiwyd yng nghyngerdd agoriadol gŵyl Womex 2013, yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. Mae ‘Gwawr’ yn ffrwyth dosbarth meistr cerdd dant yn Tŷ Gwerin , Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr llynedd, lle bu’r cerddor roc Mei Gwynedd yn mentro ar yr hen grefft am y tro cyntaf, tra bod ‘Mesur Dyn’, geiriau John Gwilym Jones, yn pendroni ar werthoedd bywyd.
Yn dilyn llwyddiant yr albwm ‘Cerdd Dannau’, dyma gasgliad blaengar arall gan Gwenan, yn rhoi cipolwg ar amrywiaeth ei gweithgareddau cerddorol dros y flwyddyn ddiwethaf.

  1.  Patagonia
  2.  Ddoi di Draw?
  3.  Mesur Dyn
  4.  Gwawr
  5.  Cenedl
  6.  Lisa Fach
Year
Gweld y manylion llawn