Sain Records

Hanner Pei - Ar Plat

Hanner Pei - Rasal CD026

Trowch eich spicars i fyny, stripiwch yn noeth a gwisgwch eich marigolds achos mae Hanner Pei yn ffyncio nôl yma nawr. Ma’ nhw’n hŷn ac yn dewach ond mae’r gerddoriaeth mor ffynci ag erioed – rhowch groeso i Ar Plat, CD o oreuon y grŵp ffync Hanner Pei, a fydd yn cael ei ryddhau gan Rasal yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd a’r Cylch!

Mae’r CD yn cynnwys 15 o draciau anhygoel, oddi ar yr albyms Locsyn, Boomshakaboomtang a Virboslap, sy’n brawf bod eu cerddoriaeth dal mor boblogaidd ag erioed. Bydd cyfle i ni hel atgofion wrth wrando ar Mussolini Mewn Drag, canu a rapio i Mari Mari a Petula a mynd yn wyllt i Parti! Hefyd fel pwynt bonws i’r miwsos, mae caneuon Boomshakaboomtang wedi’i hail-gymysgu gan eu cyd-ddisgybl yn Glantaf, Jonathan Thomas (aka JT aka Catfish). Dywedodd Dafydd Palfrey, gitarydd blaen y grŵp, “Dyw caneuon Hanner Pei ddim ar gael ar CD, dim ond ar gasét. Mae nifer o bobl wedi gofyn am “stwff Hanner Pei” trwy maes-e a myspace.

“Ni wedi ail-gymysgu caneuon Boom shaka boom tang oherwydd roedd hi’n amhosib ffeindio’r “master” gwreiddiol, dim ond y tap 3/4 modfedd oedd gyda ni. Glantaf-ite arall, Donal Wheelan, sy’n maestroli’r albwm – fe sy’n rhoi’r ‘dicky bows’ a’r top hats ar y caneuon, ar ôl i JT brwsio’n dannedd a rhoi pants newydd ‘Marks and Spencers’ amdanom…fel petai!”

Ychydig fisoedd yn ôl fe berfformiodd Hanner Pei yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd – roedd y noson yn un fawreddog ac roedd yn gyfle i’r grŵp i weld y galw mawr am CD o oreuon Hanner Pei. Dywedodd Dafydd, “Roedd hi’n brofiad anferth yng Nghlwb Ifor. Rhyfedd gweld yr hen ffrindiau a’r hen ffans wedi gwisgo mor smart, gyda swyddi mor barchus, ond wedi meddwi cymaint! Roedd hi’n drist meddwl bod ni wedi heneiddio tipyn bach, ond syndod oedd clywed cymaint yn canu geiriau’r caneuon, hyd yn oed y “raps” cyflym. Yn ystod Petula, tawelodd y band yn naturiol, just i glywed y dorf yn canu Matilda, mae gen ti gorff fel builder, dy fam yn lyfli, but you killed her – moment swreal a melys, fel cement mixer llawn fizz-bombs.”

Dywedodd y DJ a’r cyflwynydd teledu Ian Cottrell, “Mi oedd ‘na adeg pan oedd lot o fandiau Cymraeg unai’n edrych ar y nenfwd wrth chwarae gig neu’n syllu ar eu sgidiau. Ond fel brodyr bach Tynal Tywyll a chyndeidiau Derwyddon Dr Gonzo (ac efallai yncls mwy cŵl Anweledig) daeth Hanner Pei a sglein a mwynhad i nosweithiau gigiol y nawdegau cynnar. Roedd pob sioe ganddyn nhw yn brofiad a phob casét yn rhywbeth i’w drysori. Er fy mod i wedi gwneud copïau personol o dap i CD o’r caneuon ar hyd y blynyddoedd mae’n wych cael gweld nhw i gyd efo’i gilydd ar un casgliad. Perffaith ar gyfer yr Haf, perffaith ar gyfer Steddfod Caerdydd, perffaith ar gyfer parti gyda boomshakaboom-TAAAANG!”

Efallai na fydd ‘road trips’ meddwol, triciau brwnt a theithio di-ri ond un peth sy’n sicr – bydd Hanner Pei yn cael ‘Parti’ wrth berfformio tair gig yn ystod wythnos yr Eisteddfod i lansio’r CD newydd ym Maes C, ar faes yr ŵyl ac yng Nghlwb Ifor Bach. Er bod y grŵp yn heneiddio, dydi’n nhw ddim wedi colli’r ysfa i gyfansoddi, mae’r grŵp eisoes wedi ysgrifennu dwy gân newydd a bydd cyfle i ni glywed y rhain yn ystod eu perfformiadau. Ychwanegodd Dafydd, “Ac, wrth gwrs, ni’n bwriadu bod yn noeth trwy gydol yr ŵyl!”

Track Listing

 1. FFYNCIWCH O 'MA
 2. PARTI
 3. ADFAIL
 4. AQUALIBRA
 5. BOOMSHAKABOOMTANG
 6. BLODAU
 7. PERLAU MAN
 8. MARI MARI
 9. RHYDD
 10. BADUMDUM (DATHLU BOD YN GROOVY)
 11. PETULA
 12. PERERIN
 13. UNO BOSSO
 14. MUSSOLINI MEWN DRAG
 15. DIC JONES
 • Product ID : Rasal CD026
 • Label: Rasal
 • Genre: Pop
 • Format: Album
 • Released: 2008

Language

Cymraeg

My Basket

Items : 0 | Value : £0.00

Twitter @LabelRasal