Sain Records

Various - CAN I GYMRU (Y Casgliad Cyflawn: 1969-2005) / SONG FOR WALES (1969-2005)

Various - CAN I GYMRU (Y Casgliad Cyflawn: 1969-2005) / SONG FOR WALES (1969-2005)

CD ddwbl yn cynnwys y caneuon a enillodd gystadleuaeth “Cân i Gymru” rhwng 1969-2005. Mae’r traciau yn mynd yn �l trefn amser (nid oedd cystadleuaeth ym 1973!).

Rhestr y Traciau

 1. CAN WINI
 2. Y CWILT CYMREIG
 3. TWLL TRIONGL
 4. DYDD O HAF
 5. GWLAD Y RASTA GWYN
 6. NWY YN Y NEN
 7. YR UN HEN LE
 8. PAN DDAW'R DYDD
 9. I GAEL CYMRU'N GYMRU RYDD
 10. DAL I GREDU
 11. CALEDFWLCH
 12. Y CAM NESA
 13. Y LLANC GLAS LYGAD
 14. RHYW DDYDD
 15. DAFYDD AP GWILYM
 16. YR YNYS WERDD
 17. ANGEL BLE WYT TI
 18. CERRIG YR AFON
 19. NI WELAF YR HAF
 20. UN FUNUD FACH
 21. RHO DY LAW
 22. GOLAU TAN GWMWL
 23. DECHRAU'R DYFODOL
 24. TORRI'N RHYDD
 25. CAE O YD
 26. NID LLWYNOG OEDD YR HAUL
 27. DAGRAU DDOE
 28. POPETH OND Y GWIR
 29. HARBWR DIOGEL
 30. Y CWM
 31. CEILIOG Y GWYNT
 32. OES LLE I MI?
 33. BE DDYLWN I DDWEUD
 34. DAGRAU TAWEL
 35. GLORIA TYRD ADRE
 36. MI GLYWAIS
 • Rhifnod : SAIN SCD 2494
 • Label: Sain
 • Genre: Compilation
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2005

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords