Sain Records

TYNAL TYWYLL

Traciau ar hap

  1. MAE'R TELYN WEDI TORRI
  2. I BLE NAWR?
  3. RHOWCH EICH DWYLO…
  4. BYW TALU
  5. SATELLITE
  6. MWY NEU LAI
  7. Y BYWYD BRAF
  8. FY NHRWMPED FY HUN
  9. O'R DIWEDD
  10. BREUDDWYD EFALLAI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords