Sain Records

TRWYNAU COCH

Bywgraffiad

Y band a roddodd Cwm Tawe ar y map yn yr 80au gyda'u caneuon a'u hasbri heintus a'u diawledigrwydd beiddgar. Casglwyd eu traciau ynghyd ar un CD sydd wedi profi ei apel yn yr unfed ganrif ar hugain, gyda chlasuron fel Merched dan bymtheg, Wastod ar y tu fas, Niggers Cymraeg a Lipstics, Britfics a sane silc du.

Traciau ar hap

  1. MERCHED DAN BYMTHEG
  2. PEPSI-COLA
  3. COFIO O HYD
  4. CAMERA YN Y GORNEL
  5. RHEDEG RHAG Y TORPIDOS
  6. PAN FO CYRFF YN CWRDD
  7. UN CURIAD LLAI
  8. AIL-DDECHRE
  9. MYND I'R BALA MEWN CWCH BANANA
  10. BYW AR ARIAN FY RHIENI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords