Sain Records

TREBOR EDWARDS

Bywgraffiad

Does dim dwywaith mai Trebor Edwards yw un o'r artistiaid mwyaf poblogaidd a llwyddiannus a welodd y byd recordiau Cymraeg, gyda gwerthiant ei recordiau ymhell dros 250,000. Mae apêl y tenor-amaethwr o Betws Gwerful Goch ger Corwen yn bellgyrhaeddol gyda rhywbeth yn ei ganu sy’n apelio mewn ffordd sylfaenol iawn at glust a chalon y gynulleidfa. Mae ei ganu yn dod yn agos iawn at syniad delfrydol llawer o bobl o’r hyn yw llais a chanu da. Mae ei naturioldeb yn gwneud i bobl deimlo’n agosach ato, ac mae’n ganwr sy’n apelio at y di-Gymraeg hefyd, gyda dwy o’i recordiau Saesneg “One day at a time” and “Presenting Trebor Edwards” wedi gwerthu’n arbennig o dda. Yn wir, mae Trebor Edwards wedi derbyn sawl disg aur gan SAIN am werthiant ei recordiau, a'i apel yn pahau o hyd.

Traciau ar hap

  1. TYRD AT Y DYFROEDD
  2. SICRWYDD BENDIGAID
  3. 'RHEN SHEP
  4. LAUSANNE
  5. CLOD I WALIA
  6. WEL DYMA HYFRYD FAN (CLORACH)
  7. YCHYDIG HEDD
  8. MAE NGHARIAD I'N FENWS
  9. FY NUW FY NHAD FY IESU (PEN-LAN)
  10. TORIAD GWAWR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords