Sain Records

SIAN WYN GIBSON

Bywgraffiad

Cafodd Siân ei magu ym mhentref Deiniolen ger Caernarfon, ardal sydd â thraddodiad cerddorol cryf yn perthyn iddi, ac yn fuan iawn daeth i amlygrwydd fel cantores ar lwyfan yr Eisteddfodau. Cwblhaodd ei haddysg gerddorol yng ngholeg Cerdd Manceinion gan ennill sawl Ysgoloriaeth. Bu’n aelod o gwmnïau opera D’oyly Carte ac Opera North yn Leeds, a chwaraeodd nifer o rannau operatig blaenllaw. Dychwelodd i Opera North i recordio rhan Fenws gyda chwmni D’Oyly Carte ar label Sony. Ar hyn o bryd mae Siân yn canolbwyntio ar waith Oratorio a chyngerdd, ac mae’n rhoi gwersi canu yn ei chartref ger Caernarfon ac yng Ngholeg Menai. Mae’n fam i ddau o blant, Catrin a Siôn.

Traciau ar hap

  1. WISHING YOU WERE HERE AGAIN
  2. GWEDDI'R ARGLWYDD
  3. HYN NA'R COED
  4. ADRE'N OL
  5. CWM PENNANT
  6. CILFAN Y COED
  7. YR ALARCH
  8. NON SO PIU COSA SON
  9. LA VIOLETTE
  10. SUO GAN (Huna Blentyn)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords