Sain Records

PAUL WILLIAMS

Traciau ar hap

  1. BECAUSE
  2. SERCH SY'N NEWID POPETH
  3. I'LL WALK WITH GOD
  4. CYSUR
  5. FEL UN
  6. RWY'N CARU DWEUD YR HANES
  7. UNWAITH ETO 'NGHYMRU ANNWYL
  8. Y BYD YN UN
  9. LLWYBRAU ATGOF
  10. CARTREF

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords