Sain Records

NEIL ROSSER

Bywgraffiad

Bachan o Abertawe yw Neil Rosser, ac y mae hynny'n amlwg ddigon oddi wrth destun a geiriau ei ganeuon. Mae'n cyfaddef nad oedd Cymreictod yn golygu fawr ddim iddo hyd nes yr aeth i Loegr i'r coleg, a sylweddoli gymaint yr oedd yn colli Cymru. Bu'n reolwr ar un o ffatrioedd Laura Ashley cyn troi at ddysgu, ond cerddoriaeth, cyfansoddi a chanu yw ei gariad cyntaf. Yn rocar digyfaddawd, mae'n ysgrifennu yn nhafodiaith Cwm Tawe, ac yn un o gyfansoddwyr mwyaf toreithiog y Sin Roc Gymraeg.

Traciau ar hap

  1. GITARS YN STAFELL AL
  2. OCHR TREFORUS O'R DRE
  3. YR 'IDIOT' YN Y DORF
  4. UN ARALL WEDI MYND
  5. AR Y BARA
  6. WERN AVENUE
  7. PRYD O'N NI'N GROTS
  8. YR HEN GAPEL
  9. MERCH O PORT
  10. SENIORINA

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords