Sain Records

MONIARS

Bywgraffiad

Go brin fod unrhywun wedi cyfrannu - mewn amrywiol ffyrdd - i'r byd pop a gwerin Cymraeg gymaint ag Arfon Wyn. Bu'n aelod o nifer o grwpiau gwerin a gwerin-roc, gan gynnwys Hergest, Monswn a Pererin, a bu'n fodd i ddwyn nifer o artistiaid unigol i'r llwyfan, gan gynnwys Elin Fflur a ddaeth i amlygrwydd wrth ganu caneuon Arfon gyda'r grwp Moniars. Y Moniars yw prif gyfrwng Arfon ers sawl blwyddyn bellach, ac y mae ganddo gyfres o recordiadau llwyddiannus, a'u llwyddiant yn seiliedig ar y ffaith fod y Moniars wedi parhau yn grwp sy'n perfformio'n fyw yn rheolaidd, ac yn parhau i ddarganfod talentau newydd o hyd.

Traciau ar hap

  1. SANTIANA
  2. HOGIA LLANDEGAI
  3. SANTIANA
  4. MAE'N WLAD I MI
  5. CEI CAERNARFON
  6. ROEDD LILI YNO
  7. GWENNO PENYGELLI
  8. AR GYFER HEDDIW'R BORE
  9. Y MOCHYN DU
  10. LEDI YN Y LADA

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords