Sain Records

MENAI MUSIC FESTIVAL

Traciau ar hap

  1. MAE SWN RHYFEL YN Y GWYNT (CYTGAN Y MILWR)
  2. YN ENW HARRI DDEWR O LOEGR BELL
  3. MAE MARCHOG WRTH Y PORTH - NEGESYDD ARGLWYDDES MAELOR
  4. SYR HYWEL O'R WYDDFA - UNAWD ARGLWYDDED MAELOR
  5. MAE MYWYD BRON A RHEDEG - ARTHUR
  6. O GARTREF YR ERYR Y DAETHOM EIN DAU - DEUAWD HYWEL A BLODWEN
  7. CENAD FY ARGLWYDDES ODDI WRTH DYWYSOG CYMRU - ADRODDGAN NEGESYDD
  8. MOLIANNWN MOLIANNWN Y NEFOEDD
  9. AI DYMA GELL SYR HYWEL DDU
  10. BREUDDWYDIAIS I NEITHIWR DDIWETHAF - ARGLWYDDES MAELOR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords