Sain Records

MENAI MUSIC FESTIVAL

Traciau ar hap

  1. MAE'R HAUL YN CODI DROS Y BRYN (CYTGAN YR HELWYR)
  2. UN BLODEUGLWM O BLESERAU - BLODWEN/Y COR
  3. CHWIBIANU RHYDDION ODLAU - Y CAETHION
  4. O GARTREF YR ERYR Y DAETHOM EIN DAU - DEUAWD HYWEL A BLODWEN
  5. YN ENW HARRI DDEWR O LOEGR BELL
  6. CENWCH Y CLYCHAU GWAE GWAE EIN GWLAD
  7. AI DYMA GELL SYR HYWEL DDU
  8. MAE'R SEREN WEDI MACHLUD - Y BARDD
  9. RWY'N DOD O'R WYDDFA UCHEL BELL - ADRODDGAN NEGESYDD
  10. FY NHAD A FU FARW'N Y CARCHAR - BLODWEN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords