Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. YR ASYN A FU FARW
  2. GWENNO PENYGELLI
  3. TRYWERYN (LLWYN HUDOL)
  4. CAN CRWTYN Y GWARTHEG
  5. HENGOED (CENWCH I'R ARGLWYDD)
  6. PAN GLYWAF CAN Y CLYCHAU (CLOCH NANTEOS)
  7. ABC 123 (PEN RHAW)
  8. NADOLIG YW (SEIONT)
  9. LLEUEN LANDEG
  10. Y GWYDD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords