Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. LLEUEN LANDEG
  2. GWENNO PENYGELLI
  3. CAN CRWTYN Y GWARTHEG
  4. ADRE'N OL
  5. ABC 123 (PEN RHAW)
  6. NADOLIG YW (SEIONT)
  7. TRYWERYN (LLWYN HUDOL)
  8. PAN GLYWAF CAN Y CLYCHAU (CLOCH NANTEOS)
  9. Y GWYDD
  10. DETHOLIAD O AWDL 'Y GWLADWR' (GELLIWIG)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords