Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. PAN GLYWAF CAN Y CLYCHAU (CLOCH NANTEOS)
  2. ABC 123 (PEN RHAW)
  3. LLEUEN LANDEG
  4. Y GWYDD
  5. HENGOED (CENWCH I'R ARGLWYDD)
  6. AR FORE DYDD NADOLIG
  7. GWENNO PENYGELLI
  8. ADRE'N OL
  9. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  10. CAN MERTHYR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords