Sain Records

MARGARET WILLIAMS

Bywgraffiad

Cantores fythwyrdd yn enedigol o Frynsiencyn, Môn yw Margaret Williams sy’n adnabyddus fel unawdydd mewn sawl maes. Mae'n enwog am ei chyfresi o ganeuon amrywiol ar y teledu, ac fel actores amryddawn. Yn sicr, mae'n un o enwau mawr y byd adloniant Cymraeg a Chymreig, a'i gyrfa wedi cwmpasu canu clasurol ac opera, canu gwerin a cherdd dant, canu poblogaidd a sioeau cerdd, yn ogystal a rhaglenni teledu a phantomeim. Bu'n unawdydd ar daith ac ar record gyda sawl cor enwog, a chlywir goreuon ei recordiadau ar SAIN SCD 2101.

Traciau ar hap

  1. NICO ANNWYL (LLWYN ONN) - ANFON Y NICO I LANDWR
  2. RHOSYN GWYN
  3. CAN MAIR MAGDALEN
  4. CAN WINI
  5. DIM OND SERCH
  6. EIFIONYDD (EDINBURGH)
  7. RHOSYN GWYN ATHEN
  8. DWG NI YN GYFAN DRACHEFN
  9. PAN FO'R NOS YN HIR
  10. GWYN EIN BYD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords