Sain Records

IRIS WILLIAMS

Bywgraffiad

Aeth nifer o flynyddoedd heibio ers i’r ferch ifanc o Donyrefail recordio ar label Cambrian. Pan beidiodd y cwmni hwnnw, prynodd SAIN yr holl dapiau, gan gynnwys caneuon cynnar Iris Williams. Yn ddiweddar, efo’r offer technolegol digidol, gwellwyd safon yr hen dapiau, a chyhoeddwyd Cryno-ddisg newydd Iris Williams. Erbyn hyn, mae Iris yn byw yn Efrog Newydd ac mae'n dal i berfformio led-led y byd ac ar y QE2. Mae’n parhau i ddod adre i Gymru i berfformio, ac yn falch o’i Chymreictod a’r ffaith ei bod yn cynnwys caneuon Cymraeg ar lwyfannau cabaret America.

Traciau ar hap

  1. CHRISTMAS SPIRITUAL
  2. PERERIN WYF
  3. SOMETIMES I FEEL
  4. MI FUM YN CARU
  5. POVERTY (O DEUED BOB CRISTION)
  6. TRA BYDDO DWR
  7. ALL MY TRIALS
  8. DOED A DDEL
  9. THE VIRGIN MARY
  10. Y COBLER DU BACH

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords